Domov / Účtovníctvo

Účtovníctvo

Konštantný symbol

Najpoužívanejšie konštantné symboly(KS)  v platobnom styku 0008 – Platby za ...

...»