Domov / Aktuálne / Ako vybaviť materské ak ste zamestnankyňa?

Ako vybaviť materské ak ste zamestnankyňa?

Ste tehotná zamestnankyňa a neviete ako budete postupovať pri nástupe na materskú dovolenku?

V prvom rade máte na výber, či pôjdete na materskú dovolenku 6 týždňov alebo 8 pred predpokladaným dátumom pôrodu.

Tlačivo – Žiadosť o materské

Lekár Vám vystaví tlačivo ,,Žiadosť o materské´´. Skontrolujte si, aby bol vyplnený predpokladaný dátum pôrodu.
Vyplníte údaje vo vyhlásení, či si uplatňujete nárok na dávku zo súbehu poistení (ak ste napríklad aj živnostníčka) a spôsob poukazovania dávky (na účet alebo v hotovosti).
Tlačivo odovzdáte zamestnávateľovi ( účtovničke ), ktorý svoju časť vypíše a potvrdí.

Doručenie do Sociálnej poisťovne nie je povinnosťou zamestnávateľa, ale zvyčajne to posielajú.
Ak zamestnávateľ odmietne poslať tlačivo, pošlite ho doporučene alebo osobne do Sociálnej poisťovne, kde zamestnávateľ posiela mesačné výkazy.

Rozhodnutie Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa má zákonnú lehotu na rozhodnutie 60 dní, ale zvyčajne rozhodne skôr a pošle Vám vyjadrenie aj o výške dávky materského.
Percentuálna výška materského je približne 75% hrubej mzdy.

Po narodení dieťaťa

Po narodení dieťaťa treba predložiť kópiu dokladu o narodení dieťaťa len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

Nárok na materské

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká:

  • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará.

 

Máte otázky alebo zaujímavé názory na danú problematiku? Vyberieme najzaujímavejšie a dostanete odpoveď od nás z redakcie alebo priamo z príslušných úradov.

Tieto informácie sú informačného charakteru.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*