Domov / Aktuálne / Evidenčný list dôchodkového poistenia a lehota zaslania- zmena

Evidenčný list dôchodkového poistenia a lehota zaslania- zmena

Od 1. januára 2018 sa predlžuje lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dní na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je osem dní.

Povinnosťou zamestnávateľa je predkladať evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*