Domov / 2016 / Mzda za nočnú prácu 2016

Mzda za nočnú prácu 2016

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1.1. 2016

0,4656 eura – zamestnancovi za každú hodinu nočnej práce patrí najmenej príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu(20 % z 2,328 je 0,4656).

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou .

S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*