Domov / PN, OČR / Práceneschopnosť a súbežné pracovné (poistné ) vzťahy

Práceneschopnosť a súbežné pracovné (poistné ) vzťahy

Sociálna poisťovňa pripomína, že pri práceneschopnosti by mali poistenci venovať zvýšenú pozornosť plateniu poistného.

Dobrovoľne poistená osoba

Platí totiž, že dobrovoľne poistené osoby nie sú povinné platiť poistné na dobrovoľné poistenie v tom období, počas ktorého sa im poskytuje dávka nemocenské.

SZČO

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie je povinná platiť poistné na jednotlivé druhy povinného poistenia (SZČO na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie

Zamestnanec

Zamestnanec (a ani jeho zamestnávateľ) nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne práceneschopných – pri týchto skupinách osôb nie je  poberanie nemocenského podmienkou. Zamestnávateľ platí len poistné na úrazové poistenie.

Dohodár

V súvislosti s vylúčením povinnosti platiť poistné Sociálna poisťovňa ešte pripomína, že sa vzťahuje aj na dohodárov, ktorí sú povinne poistení len na dôchodkové poistenie. Ak je takýto dohodár uznaný za práceneschopného, on ani jeho zamestnávateľ poistné na dôchodkové poistenie neplatia.

Viacero poistných vzťahov

Sociálna poisťovňa rovnako upozorňuje, že ak má poistenec viacero poistných vzťahov, vylúčenie platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu uznania poistenca za práceneschopného sa posudzuje z každého poistného vzťahu osobitne. To znamená, že ak sa napr. dobrovoľne nemocensky, dobrovoľne dôchodkovo a dobrovoľne v nezamestnanosti poistenej osobe vypláca nemocenské z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, tak v čase práceneschopnosti neplatí poistné na dobrovoľné poistenie. Ak však tá istá osoba je zároveň aj povinne poistená SZČO, pokiaľ nebude uznaná za práceneschopnú aj z tohto právneho vzťahu, poistné ako SZČO platiť musí.

Rovnako to platí aj pri súbežných zamestnaneckých vzťahoch. Ak nie je zamestnanec uznaný za práceneschopného zo všetkých poistných vzťahov, poistné neplatí len z toho, z ktorého uznaný je.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pri viacerých pracovnoprávnych vzťahov (poistných) si práceneschopnosť od lekára dajte potvrdiť pre každý pracovnoprávny vzťah a v prípade živnosti, aj pre živnosť.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*