Domov / PN, OČR / OČR ak rodič sprevádza dieťa v nemocnici

OČR ak rodič sprevádza dieťa v nemocnici

Pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká

24.07.2015

V poslednom období sa vyskytlo viacero žiadostí o ošetrované pre rodiča, ak sprevádza svoje dieťa pri pobyte v zdravotníckom zariadení. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v čase hospitalizácie maloletého dieťaťa v ústavnom zdravotníckom zariadení je dieťa v starostlivosti personálu, a preto Žiadosť o ošetrovné, prípadne Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti sa spravidla nevystavuje a neuznáva. Sú však aj výnimky. Ak je však prítomnosť rodiča v zariadení nevyhnutná, napr. na základe odporúčania ošetrujúceho lekára maloletého dieťaťa, môže ústavné zdravotnícke zariadenie sprievodcovi vystaviť Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s diagnózou Z 76.3. (Zdravá osoba sprevádzajúca chorého), resp. potvrdenie o potrebe ošetrovania v prípade krátkej hospitalizácie na obdobie, kedy je prítomnosť rodiča nevyhnutná. Príslušný ošetrujúci lekár vystaví sprievodcovi aj Potvrdenie o nevyhnutnosti sprievodcu dieťaťa počas pobytu v ústavnej starostlivosti, v ktorom budú uvedené dôvody nevyhnutnosti prítomnosti rodiča počas hospitalizácie chorého dieťaťa. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ide o ojedinelé prípady, ako sú onkologické choroby alebo závažné psychické choroby, preto každý prípad individuálne preveruje.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*