Domov / Zdravotné odvody 2015

Zdravotné odvody 2015

4 120 eur – maximálny vymeriavací základ.
49 440 eur – maximálny ročný základ za rok 2015 (60 x 824 eur).

Zamestnanec a sadzby poistného:
4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím.
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy, maximálne zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy).
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ a sadzby poistného :
10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím.

Dohody
Za zamestnanca sa považuje a zdravotné poistenie platí dohodár, ktorý pracuje na základe DoVP alebo DoPČ a nie je poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku).

SZČO
412 eur – minimálny vymeriavací základ.
57,68 eura – minimálne poistné mesačne (28,84 eura zdravotne postihnutá osoba).

14 % z vymeriavacieho základu SZČO.
7 % z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím.
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy).
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Samoplatiteľ
14 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa.
7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Minimálny vymeriavací základ 412 eur, minimálny preddavok mesačne 57,68 eura (28,84 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy.)

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Poistenci štátu
Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7.
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy.)
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*