Domov / Odvody na sociálne poistenie 2015

Odvody na sociálne poistenie 2015

4 120 eur – je maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 platí pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá.
Zamestnanec a sadzby poistného:
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Zamestnávateľ a sadzby poistného:
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 14 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %
Garančné poistenie 0,25 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Rezervný fond 4,75 %

Poberateľ starobného, invalidného, invalidného a výsluhového dôchodku
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Zamestnávateľ  za poberateľa starobného, invalidného, invalidného a výsluhového dôchodku
Starobné poistenie 14 %
Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
Garančné poistenie 0,25 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Rezervný fond 4,75 %

Dohodár 
Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1% (pravidelný príjem)

Zamestnávateľ za dohodára
Nemocenské poistenie 1,4 %  (pravidelný príjem)
Starobné poistenie 14 %  (pravidelný a nepravidelný príjem)
Invalidné poistenie 3 % (pravidelný a nepravidelný príjem)
Poistenie v nezamestnanosti 1 % (pravidelný príjem)
Garančné poistenie 0,25 % (pravidelný a nepravidelný príjem)
Úrazové poistenie 0,8 % (pravidelný a nepravidelný príjem)
Rezervný fond 4,75 %  (pravidelný a nepravidelný príjem)

SZČO a sadzby poistného:
4 944 eur – od 1. 7. 2015 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2014 bude vyšší ako suma 4 944 eur (12 x 412).
4 120 eur – maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).
412 eur – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie
136,57 eura – minimálne poistné

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,12 eura
Starobné poistenie 18 %, min. 74,16 eura
Invalidné poistenie 6 %, minimálne 24,72 eura
Rezervný fond 4,75 %, minimálne 19,57 eura

Dobrovoľne poistená osoba a sadzby poistného:
Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,12 eura
Starobné poistenie 18 %, min. 74,16 eura
Invalidné poistenie 6 %, minimálne 24,72 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2 %, minimálne 8,24 eura
Rezervný fond 4,75 %, minimálne19,57 eura

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*