Domov / Oznamovacia povinnosť voči SP a ZP

Oznamovacia povinnosť voči SP a ZP

V zmysle zákona o sociálnom a zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný plniť  Oznamovaciu povinnosť . V tabuľke je prehľad dokumentov, ktoré pri určitých udalostiach zamestnávateľ predkladá Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Prinášame Vám pomôcku pre zadanie príslušných  kódov a lehoty oznámenia.

 

 

Sociálne poistenie – RLFO Zdravotné poistenie – oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na ZP
PN
do 52 týždňov
neoznamuje sa Začiatok – Kód 1O, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 1O, platnosť zmeny – K
Lehota – do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla PN a skončila PN
PN
po 52 týždni
RLFO: Prerušenie
Dôvod prerušenia: 8
1.RLFO- Začiatok prerušenia
2.RLFO-skončenie prerušenia
Lehota: do 8 kalend.dní
Koniec – Kód 1O, platnosť zmeny – K
Lehota – do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila PN
OČR do 10 kalendárnych dní neoznamuje sa Začiatok – Kód 1O, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 1O, platnosť zmeny – K
Lehota – do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla PN a skončila PN
OČR od 11. dňa potreby ošetrovania RLFO: Prerušenie
Dôvod prerušenia: 4
1.RLFO- Začiatok prerušenia
2.RLFO-skončenie prerušenia
Lehota: do 8 kalend.dní
Koniec – Kód 1O, platnosť zmeny – K
Lehota – do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila OČR
Materská dovolenka RLFO: Zmena
1. RLFO- Začiatok MD
2.RLFO-skončenie MD
Lehota: do 8 kalend.dní
Začiatok – Kód 1O, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 10, platnosť zmeny – K
Lehota – do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla PN a skončila PN
Posledným dňom MD – odhláška zo ZP
Lehota – do 8 pracovných dní
Rodičovská dovolenka RLFO: Prerušenie
Dôvod prerušenia: 6
1.RLFO- Začiatok prerušenia
2.RLFO-skončenie prerušenia
Lehota: do 8 kalend.dní
Začiatok – Kód 1C, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 1C, platnosť zmeny – K
Lehota: do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začalo / skončilo poberanie rodičovského príspevku
Zamestnanec je poberateľ dôchodku okrem vdovského, vdoveckého a sirotského neoznamuje sa Začiatok – Kód 1B, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 1B, platnosť zmeny – K
Lehota: do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začína / prestáva byť platiteľom poistného štát
Zamestnanec dosiahol dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na dôchodok neoznamuje sa Začiatok – Kód 1D, platnosť zmeny – Z
Koniec – Kód 1D, platnosť zmeny – K
Lehota: do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začína / prestáva byť platiteľom poistného štát

 

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*