Domov / PN, OČR / PN-ka a potrebné doklady do Sociálnej poisťovne

PN-ka a potrebné doklady do Sociálnej poisťovne

PN-ku alebo odborne DPN( dočasnú pracovnú neschopnosť) potvrdzuje lekár na päťdielnom tlačive, ktoré zamestnanec predloží zamestnávateľovi. Prvých 10 kalendárnych dní prepláca zamestnávateľ (rátajú sa aj sviatky a víkend).

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – popis

Diel I. Legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti ostáva počas celej dočasnej pracovnej neschopnosti pacientovi. Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti je povinný odovzdať tento diel svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Diel II. slúži ako Žiadosť o nemocenské. Zamestnanec ho predkladá svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako desať dní, odstúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (spravidla podľa miesta mzdovej učtárne, príp. sídla zamestnávateľa). Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na nemocenské z ochrannej lehoty po ukončení povinného nemocenského poistenia ho odovzdávajú priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu).

Diel IIa.Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (prvých 10 kalendárnych dní)
odovzdá len zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Diel III.Hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti posiela ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne.

Diel IV.Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec ihneď po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdá zamestnávateľovi.

Podpis pacienta
Poistenec je povinný podpísať II. a IV. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a vyplniť vyhlásenie poistenca na zadnej strane. Bez podpísanej žiadosti pobočka Sociálnej poisťovne nemôže ďalej konať, čo odďaluje výplatu dávky. Ak poistenec alebo zamestnávateľ neodstúpia všetky doklady k vyplateniu nemocenského, Sociálna poisťovňa si chýbajúci doklad vyžiada. Môže to však predĺžiť konanie o dávke a výplata dávky sa môže oneskoriť.

Pracovný úraz
Ak dočasná pracovná neschopnosť poistenca vznikla v dôsledku úrazu, poistenec je povinný priložiť k žiadosti o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo „Hlásenie úrazu na účely nemocenského“.

Pokračujúca PN na nasledujúci mesiac
Ak dočasná pracovná neschopnosť pokračuje aj nasledujúci mesiac, lekár vystaví tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“ (tzv. lístok na peniaze), ktorý je potrebné po jeho podpísaní predkladať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Bez tohto dokladu alebo bez IV. dielu Potvrdenia a dočasnej pracovnej neschopnosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne nevyplatí nemocenské za príslušný kalendárny mesiac.

Uplatnenie nároku z viacerých nemocenských poistení
V prípade, ak si poistenec chce uplatniť nárok na nemocenské z dvoch (alebo viacerých) nemocenských poistení, musí o tom upovedomiť ošetrujúceho lekára; ten následne vystaví žiadosť o nemocenské (Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti) pre každé nemocenské poistenie.

Zmena od 1. júla 2014
V súvislosti s novou právnou úpravou dočasnej pracovnej neschopnosti účinnou od 1. júla 2014 Sociálna poisťovňa vykonala aktualizáciu tlačív Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré sú používané na účely nemocenského poistenia. Na tlačive bola doplnená nová položka, ktorú vyplňuje ošetrujúci lekár a ktorou sa potvrdzuje skutočnosť, na základe ktorého ustanovenia zákona bola dočasná pracovná neschopnosť vystavená (§ 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.)
Doterajšie tlačivá, ktoré majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potvrdzujúci dočasnú pracovnú neschopnosť v súčasnosti k dispozícii, naďalej ostávajú v platnosti a Sociálna poisťovňa ich bude pri posudzovaní nároku na dávku akceptovať.

10 komentárov

 1. Dobry den mal som pracovni uraz a som na PN.
  Okresny urad Bratislava ziada o Doklad zo mzdovej uctarne o strate na zarobku pocas praceneschopnosti.
  Kde dostanem tlacivo alebo od koho to mam ziadat po PN tento doklad? a postup zatial som este na PN.
  Dakujem za kladne vybavenie.

 2. Žiadajte to od účtovníčky, ktorá Vám spracúva mzdy. Ak nemáte na ňu dosah, tak od nadriadeného, ktorý to sprostredkuje. V prípade zlej komunikácie napíšte ,,žiadosť o potvrdenie o príjme´´ za uvedené obdobie (spýtajte sa na súde koľko mesiacov) formou doporučeného listu na sídlo firmy.

 3. Helena Szabová

  prosím o vyjadrenie:
  som dlhodobe PN- mám dvojitú zlomeninu nohy. Dokladovala som PN aj zamestnávateľovi. Už maródim tretí mesiac a zamestnávateľ žiada odo mňa, aby som tlačivo na sociálne dávky dokladovala zamestnávateľovi. Moje vedomosti hovoria, že ďaľšie dokladovanie na sociálne dávky mám doručiť na sociálnu poisťovňu. Som v práve ale v práve je zamestnávateľ? Prosím o odpúoveď na uvedený Email, ďakujem

  • Dobrý deň,
   Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ale zodpovednosť za predloženie zostáva na zamestnancovi. (Tlačivo sa vypisuje v tom prípade, ak PN prechádza z jedného mesiaca do druhého.)

   • Helena Szabová

    Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, len mám ešte prosbu, či mi viete citovať zákon, paragraf, aby som to mohla postúpiť ekonómke, ktorá má asi iné zákony, ďakujem

 4. Helena Szabová

  Podmienky nároku na ošetrovné.

  Mám v opatere dlhodobe mamičku, mám nárok na ošetrovné? Som ešte zamestnana.

  • Zamestnanec – vznik dôvodu na poskytovanie ošetrovného,
   t. j. vznik potreby

   a) osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky) (ďalej len „ošetrovanie“), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou.

   Vylúčenie nároku na výplatu:
   poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých
   – sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
   – má nárok na výplatu nemocenského
   – má nárok na výplatu materského

 5. senior pamiatkár

  Som starobná dôchodkyňa, ktorá môže z hľadiska svojho vzdelania a praxe vykonávať nepravidelnú, ojedinelú a špecifické odbornú činnosť – pamiatkové výskumy, posudky, publikovanie. Zvyčajne ju vykonávam na základe zmluvy o dielo s príslušným honorárom. Tento horár však nie je v plnej výške mojím honorárom, pretože táto činnosť vyžaduje spoluprácu aj iných odborníkov.
  Nepodnikám, nie som živnostník, nepracujem na dohodu. Podľa daňového priznania z roku 2015 a rozhodnutia Sociálnej poisťovne som bola zaradená ako SZČo s povinnosťou platby nemocenského, starobného a solidarného poistenia. Invalidné poistenie mi bolo odpustené, ktoré platím. Od 15.10.2016 som práceneschopná a bolo mi vystavené lekárkou Potvrdenie o dočasnej PN, ktoré som odovzdala Sociálne poisťovni aj s dokladom o trvaní PN do 30.10.201. Aké tlačivo 14a podľa zákona 576/2004 a môžem – budem mať nárok na nemocenské dávky?

  • Dobrý deň,
   Ak si platíte nemocenské poistenie, tak budete mať určite nárok na nemocenské dávky, pretože tie sa počítajú práve z odvedeného nemocenského poistenia.
   Nerozumiem prvej časti otázky ohľadne zákona 576/2004, upresnite mi to prosím.

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*