Domov / English / Písanie sms – anglicky

Písanie sms – anglicky

sms - anglicky

V Anglicku sa v elektronickej komunikácii SMS, E-mail, ICQ, v  Skype alebo na Facebooku  používa veľa  skratiek, viac ako na  Slovensku. Najdôležitejšie je pochopiť logiku písania skratiek a potom už len mať anglického  priateľa  na dopisovanie, aby sme si to  mali ako nacvičiť :-).

 

Základné spôsoby skracovania

Pri skracovaní v angličtine najčastejšie ide o využitie anglickej výslovnosti (hlások). Druhým spôsobom je písanie začiatočných písmen slov.

Písanie podľa počutia

V  angličtine sa niektoré slová vyslovujú rovnako  ako  písmeno alebo  číslo. Jedno písmeno, alebo číslo znamená slovo, alebo jeho časť .

1 – -one
2 – too,to
4 – for, -fore
8 – -eat, -ate

B – be
C – see
NE – any
O – oh
Q – queue
R – are
T –  Tea
U – you
Y – why

Slovné  kombinácie

CU – see you ahoj
CYA –  see ya – uvidíme
IC – I see – vidím
OIC – oh I see – ach tak
RUOK – are you ok – ste ok
UR – you are – ste
NE1 – anyone – niekto
2DAY – today – dnes
B4 – before – pred
4U –  for you – pre vás
4ME – for me – pre mňa
GR8 – great – veľký
H8 – hate – nenávidieť
L8 – late – neskoro
L8R – later – neskôr
M8 – mate – kamarát
W8 – wait – počkať

Použitie začiatočných písmen slov

Ide o  začiatočné písmená slov z bežne používaných fráz v angličtine. Týmto spôsobom nie je možné len tak skrátiť ľubovoľnú vetu, lebo by jej nikto nerozumel.
AFAIK – as far as I know – pokiaľ viem
ASAP – as soon as possible – čo najskôr
ATB – all the best – všetko najlepšie
B4N – bye for now – ahoj
BBL – be back later – neskôr
BBL8R – be back later – neskôr
BBS – be back soon – čoskoro
BRB – be right back – sa čoskoro
BTW – by the way – mimochodom
CM – call me – zavolajte mi
GA – go ahead – ísť napred
GFN – gone for now – už teraz
HAGN – have a good night – Dobrú noc!
HAND – have a nice day –pekný deň
IMHO – in my humble opinion – podľa môjho skromného názoru
IRL – in real life – v reálnom živote
IUKWIM – if you know what I mean – ak viete, čo mám na mysli
IYSWIM – if you see what I mean – keď vidíte, čo mám na mysli
JIC – just in case – len v prípade, že
KIT – keep in touch – zostať v kontakte
LOL – laughing out loud – smiať nahlas
MORF – male or female – muž alebo žena
OMG – oh my god – bože
PCM – please call me – Prosím, zavolajte mi
ROFL – rolling on the floor laughing – váľa sa po podlahe a smeje
SIT – stay in touch – zostať v kontakte
WRU – Where are you? – Kde ste?

Vynechanie písmen a kombinácia predchádzajúcich spôsobov

2MORO – tomorrow – zajtra
2NITE – tonight – dnes večer
BCNU – be seeing you – sa na stretnutie s Vami
BY – goodbye – zbohom
CU @… – see you at …O’Clock – Uvidíme sa v hodín
CUB L8R – call you back later – zavoláme späť neskôr
CYR … – call your …zavolajte svojho
DNR – dinner – večera
EZ – easy – ľahký
FST – fast – rýchly
GT2GO – got to go – musím ísť
HLO – hello – ahoj
HWRU – how are you – ako sa máte
NETHING – anything – čokoľvek
PLZ – please – prosím
POSIBL – possible – možný
PPL – people – ľudia
RGDS – regards – pozdravy
SHOPN – shopping – nakupovanie
SPK – speak – hovoriť
TEXTIN – texting – textové  správy
THNQ – thank you – ďakujem
THX – thanks – ďakujem
TXT – text – text
W8IN – waiting – čakanie
WAN2 – want to – chcú
WKND – weekend – víkend
WOT – what – čo
XLNT – excellent – vynikajúce
YR – your – váš

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*