Domov / English / Telefonovanie na informačnú linku ( Phoning the information line)

Telefonovanie na informačnú linku ( Phoning the information line)

Telefonovanie po anglicky2

SLOVENSKY ANGLICKY
Dobrý deň, môžete ma prepojiť na linku 563, prosím? Good morning. Could you put me through to extension number 563, please?
Dovoľte mi, aby som zistil, či to mám správne.Je to..(meno, telefónne číslo) Let me see if I´ve got this right. It´s…(name, phone number)
Povedali ste (meno, telefónne číslo)? Did you say (name, phone number)?
Môžem vám to prečítať, aby som sa ubezpečil, či mám všetko správne? Can I just read that back to you to make sure I have everything correct?
Môžete mi povedať číslo firmy Tesco v Bratislave, prosím? Could I have the number for company Tesco , Bratislava, please?
Prosím, mohli by ste mi dať číslo do hotelu Grand? Please, could you give me the number for the Grand hotel?
Meno tej osoby je Erik Novak a adresa je Green street 22, Oslo. The person´s name is Erik Novak, and address is Green street 22, Oslo.
Môžete mi dať číslo na Erika Novaka, Green street 22, Oslo, prosím? Could you give me the number of Erik Novak, Green street 22, Oslo, please?
Môžete mi povedať medzinárodný volací kód pre Nórsko? Could you tell me the internacional code for Norway?
Chcel by som zavolať na číslo 02 151515 na účet volaného, prosím.  I would like to make a reserve charge call to 02 151515, please.
Prosím, môžete ma spojiť so zahraničným číslom? Je to 02 151515.  Please could you connect me to a foreign? It´s 02 151515.
Mohli by ste ma prepojiť na medzinárodné informácie o telefónnych číslach? Could you put me through   to   internacional    directory    enquiries?
Chcel by som vedieť , či mi môžete povedať, koľko by stál päť minútový telefonát do Nórska mimo špičku. I wonder if you could tell me how much a five minute call to Norway would cost at off peak time?

 

KEYWORDS : TELEPHONING
accept      prijať hovor
area code      prečíslie oblasti
aswer     zdvihnúť telefón
bad line     zlé spojenie
bad signal      zlý signál
be on hold bude podržaný
busy     obsadené
call     telefónny hovor
caller     volajúci
client     zákazník
collect call      hovor na účet volaného
connect     spojiť
connection     spojenie
country code     predčíslie krajiny
cut off     prerušiť
department     oddelenie
dial     vytočiť
diary     diár
directory enquiries     informácie o telefónnych číslach
emergency     naliehavý prípad
engaged     obsadený
ex-directory     neuvedený v telefónnom zozname
extension     vnútorná linka
fixed line     pevná linka
flat battery     vybitá batéria
free phone     bezplatná linka
handset     sluchátko
hold     nezavesiť
hyphenated name     meno s pomlčkou
check      skontrolovať
incorrect     nesprávny
intercational     medzinárodný
jot down     opýtať sa
line     linka
link     linka
louder     hlasnejšie
low cost call     lacný hovor
mishear      prepočuť
misheard     prepočutý
mobile phone     mobilný telefón
moment     moment
no credit     žiadny kredit
note down     poznamenať si
off peak      mimo špičku
operator     operátor
out of order      mimo prevádzky
pass on     odovzdať
peak time     špička
phone box     telefónny automat
pick up     zdvihnúť
post code     poštové smerovacie číslo
put through      spojiť
receive     prijať
reception     ústredňa
repeat      opakovať
require     vyžadovať
return call     zavolať späť
reverse charges     na účet volaného
ring     zvoniť
ringing     vyzváňanie
say back     opakovať
section     oddelenie
slowly     pomaly
speak to     hovoriť s
spell     hláskovať
surname     priezvisko
take down     poznamenať si
telephone book      telefónny zoznam
telephone      telefón
terrible connection     strašné spojenie
tied up     zaneprázdnený
to put through     spojiť
to retry      skúsiť znova
to ring back     zavolať späť
to wait      čakať
tone     tón
transfer      prepojiť
unavailable     nedostupný
urgent     naliehavý
wrong number     zlé číslo
yellow page      zlaté stránky

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*