Domov / Daň z príjmu – termíny

Daň z príjmu – termíny

Odvod preddavkov do štátneho rozpočtu

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do 5  dní po dni výplaty, poukázania (poštou) alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru (na účet).


 

Prehľad

Tlačivo sa podáva v termíne do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac*. Túto povinnosť nemáte v prípade, že v niektorom mesiaci ste zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nevyplatili.

Pozor! Predchádzajúci kalendárny mesiac – je mesiac, v ktorom je mzda vystavená, nie vyplatená.


 

Hlásenie

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie(tlačivo) do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je zamestnávateľ povinný daň aj zaplatiť.


 

Lehoty na registráciu ako platiteľ dani z príjmov

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná na dani z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná na dani z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

Príklad: Podnikateľ prvý krát zrazil preddavky na daň z príjmov 5.5.2014. Jeho registračná povinnosť je do 30.6. 2014.

 

Zdroj: financnasprava.sk

Pridaj komentár

Váš email nebude publikovaný Required fields are marked *

*