Domov / Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

632 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 18. decembra 2008

o  sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

účinnosť 1. januára 2009 – 2014… trvá


Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

  •  jednostopové vozidlá a trojkolky je  0, 050 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je   0, 183 eura.