Domov / Kódy bánk a SEPA

Kódy bánk a SEPA


Názov banky
Kód banky Označenie banky SWIFT kód
 
Banco Mais, S.A., pobočka zahr. banky 8400 MAISSA  
BKS BANK AG, pobočka zahr. banky 8420 BKSB BFKKSKBB
Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky 8130 CITISA CITISKBA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. banky 8050 COBASA COBASKBX
Československá obchodná banka, a.s. 7500 CEKOSA CEKOSKBX
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 8170 CSOBSA KBSPSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) 5600 PKBA KOMASK2X
EXIMBANKA SR 8160 EXSR EXSKBX
Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 8330 FIOZSA FIOZSKBA
ING Bank N.V., pobočka zahr. banky  7300  INGBSA  INGBSKBX
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky 8320  JTBPSA JTBPSKBA
Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky  8100  KOMBSA  KOMBSKBA
BRE Bank SA, pobočka zahr. banky mBank v SR  8360  BREXSA  BREXSKBX
Národná banka Slovenska  0720  NBSL  NBSBSKBX
Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR  8370  SMWRSA  OBKLSKBA
OTP banka Slovensko, a.s.  5200  OTPV  OTPVSKBX
Poštová banka, a.s.  6500  PABK  POBNSKBA
Privatbanka, a.s.  8120  BASL BSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.  5900 PSSP  PRVASKBA
The Royal Bank of Scotland, pobočka zahr. banky 8350  ABNASA  ABNASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0900  SLSP  GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3000 SLZB  SLZBSKBA
Štátna pokladnica 8180  SPSR  SPSRSKBA
Tatra banka, a.s.  1100  TATR  TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  1111  UNCR  UNCRSKBX
SBERBANK Slovensko, a.s.  3100  LUBA LUBASKBX
VÚB banka, a.s.  0200  SUBA SUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.  7930  SPVW  WUSTSKBA
ZUNO BANK AG, pobočka zahr. banky  8410  ZUNO  RIDBSKBX
Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) 1100 TATR TATRSKBX
KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. banky 8430 KODB KODBSKBX

SEPA

Krajiny, ktoré sú súčasťou SEPA:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane: Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana), Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko (vrátane: Azory a Madeira), Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (vrátane: Kanárske ostrovy, Ceuta, Mellila), Švajčiarsko, Švédsko, TalianskoVeľká Británia

 

Dokedy môžem používať pri platbách číslo účtu v existujúcom formáte a odkedy iba IBAN?

IBAN je už v súčasnosti nevyhnutné zadávať, ak platíme na účet vedený bankou mimo Slovenskej republiky v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Pre platby v rámci SR bude IBAN povinný pre obyvateľov (fyzické osoby) od 1.2.2014. Do 1.2.2016 však banky v SR budú poskytovať služby konverzie, čo znamená, že bude možné ešte dva roky používať číslo účtu ako v súčasnosti a banky ho bezplatne prekonvertujú do formátu IBAN.